FMS

Financial Management System For Honda Dealers [FMS]

Systempro FMS

FMS

Financial Management System For Honda Dealers [FMS]

          เนื่องจากธุรกิจการจำหน่ายรถยนต์ Honda ได้เจริญเติบโตเป็นอย่างมากทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากประสบปัญหาของการจัดทำบัญชีและเอกสารธุรกรรมต่างๆ ทาง บริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหา กอปรกับทางบริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด มีโปรแกรมบัญชีที่มีประสิทธิภาพ จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์บัญชีที่มีอยู่ ให้รองรับกับธุรกิจการจำหน่ายรถยนต์ โดยได้รับความร่วมมือกับผู้ประกอบกิจการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Honda เพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ทำการรวมระบบ IDS ของ Honda และ ระบบบัญชีที่สมบูรณ์แบบของ บริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด เข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดการจำหน่ายรถยนต์

           โดยระบบ Financial Management System For Honda Dealers [FMS] จะทำให้การจำหน่ายรถยนต์ของผู้ประกอบการที่เชื่อมต่อกับระบบ Financial Management System For Honda Dealers [FMS] ของบริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด นั่นง่ายดาย, รวดเร็ว, ลดแรงงาน และความผิดพลาดในการโอนถ่ายข้อมูลจากระบบ IDS ของ Honda มาสู่ระบบ Financial Management System For Honda Dealers [FMS] ของบริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด

           ระบบ Financial Management System For Honda Dealers [FMS] ของบริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด นั้น มาพร้อมกับความสามารถ ในการออกเอกสารธุรกรรมทุกรูปแบบ ของธุรกิจการจำหน่ายรถยนต์ และ สามารถออกแบบรายงาน วิเคราะห์การขาย เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา เพื่อความเป็นหนึ่งในธุรกิจการจำหน่ายรถยนต์

คุณสมบัติของ Financial Management System For Honda Dealers [FMS]

  • สามารถโอนถ่ายข้อมูลการซื้อรถ และ อะไหล่ จาก IDS เข้าสู่ระบบ Financial Management System For Honda Dealers [FMS] ได้อย่างรวดเร็ว และ ถูกต้อง
  • สามารถโอนถ่ายข้อมูลขายอะไหล่ และ บริการ จาก IDS เข้าสู่ระบบ Financial Management System For Honda Dealers [FMS] ได้อย่างรวดเร็ว และ ถูกต้อง
  • สามารถโอนถ่ายข้อมูลใบลดหนี้ขายอะไหล่ และ บริการ จาก IDS เข้าสู่ระบบ Financial Management System For Honda Dealers [FMS] ได้อย่างรวดเร็ว และ ถูกต้อง
  • รองรับการออกเอกสารธุรกรรมการจำหน่ายรถยนต์ เช่น จองรถยนต์, ดาวน์รถยนต์, ค่าจดทะเบียน, ค่ามัดจำป่ายแดง, จัดไฟแนนซ์
  • เอกสาร MIS Report การซื้อ - ขาย

คุณสมบัติเพิ่มพิเศษของ Financial Management System For Honda Dealers [FMS]

  • สามารถโอนถ่ายข้อมูล FOC เพื่อเปิดใบสั่งซื้อ